สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่ นายธนากร เสียนนอก ปวส.๒/๒ (ก) สาขาวิชาไฟฟ้า วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.