กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center thailand 4.0) ณ โรงเรียนบ้านหน้องเป็ดน้ำ วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 เวลา 11:09 น.