งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค. 62

23 ธันวาคม 2562 เวลา 09:36 น.