ทัศนศึกษาดูงานหมวดคอมพิวเตอร์ ณ บริษัทอายิโนะโต๊ะ และศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง"บ้านของพ่อ" จ.นครศรีอยุธยา 4 ธ.ค. 62

23 ธันวาคม 2562 เวลา 09:59 น.