กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 1

10 มีนาคม 2563 เวลา 09:56 น.