ตราประจำวิทยาลัย

โดย ADMIN |22 มกราคม 2561

     รูปวงกลม : ขอบในโค้งเป็นรอยยัก เขียนชื่อโรงเรียน ภาษาไทยและอังกฤษ ตรงกลางรูปท้าวสุรนารีประทับอยู่ระหว่างเฟือง 2 เฟือง ซึ่งหมายถึง เฟืองบน มีรูปรถยนต์,แม่เหล็ก หมายถึงช่างอุตสาหกรรม เฟืองล่าง รูปเรือสำเภา หมายถึง บริหารธุรกิจ