กิจกรรม"เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:53 น.