งานประกวด"สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2562

23 ธันวาคม 2562 เวลา 09:29 น.