ประกาศผล รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ WIL (รุ่นที่ 7) ปีการศึกษา 2562

โดย waveozone | 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:06 น. | 335

ประกาศผล รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ WIL (รุ่นที่ 7) ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฐมนิเทศ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 9.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)

นักศึกษาคนใดที่ไม่มาปฐมนิเทศถือว่าสละสิทธิ์การเรียนโครงการ WIL